Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Δ.Σ. αποτελείται από επιστήμονες οι οποίοι προέρχονται από την Ελληνική Ομάδα Συστημάτων και έχουν μακροχρόνια θεωρητική και πρακτική ενασχόληση στα συστήματα μεγάλης κλίμακος. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. είναι αρμόδιοι να αποφαίνονται επί προβλημάτων βιωσίμου αναπτύξεως που επιλύει το Επιμελητήριο.
Οι ίδιοι έχουν την επιστημονική ευθύνη των συστημικών προτύπων βιωσιμότητος που καταρτίζει το Επιμελητήριο.

\"μιχαήλ

Μιχαήλ Δεκλερής

Επίτιμος Πρόεδρος και ιδρυτής του Επιμελητηρίου
Επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣτE

   
\"μαρία

Μαρία Καραμανώφ

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Συστημάτων

   
\"χρήστος

Χρήστος Ζερεφός

Ακαδημαϊκός
Ομ. Καθηγητής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής \"Όζοντος\".
Μέλος της Επιτροπής της Ακαδημίας Αθηνών για την Παγκόσμια Αλλαγή

   
\"\"

Νικόλαος Παρίτσης


Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
τ. Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Συστημάτων
   
\"ιωάννης

Ιωάννης Καπελούζος

Δικηγόρος
Μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πάρεδρος) και του Ε΄ Τμήματος μέχρι το 2000
Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Συστημάτων
   
 

Γεώργιος Χριστοφορίδης

Δικηγόρος

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος