240 χιλιόμετρα για τον αιγιαλό

240.jpgΗ ανεξάρτητη πρωτοβουλία "240 χιλιόμετρα για τον αιγιαλό" έχει ως στόχο την ανάδειξη της εξαιρετικής σημασίας του ελληνικού αιγιαλού ως κοινό αγαθό για όλους, καθώς και την ανάγκη προστασίας του από μελλοντική εντατική εκμετάλλευση.

Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, με χορηγούς τους αιγιαλούς της Αττικής και καύσιμο το θαλασσινό αεράκι, ο Άγης Εμμανουήλ, ηθοποιός και μαραθωνοδρόμος, θα τρέξει από τον Ισθμό μέχρι το Μαραθώνα και θα ενεργοποιήσει όσους περισσότερους πολίτες, ώστε να δημιουργήσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα προστασίας στις απειλούμενες παραλίες μας και να μεταφέρουν το μήνυμα ότι η ενεργοποίηση και η ομαδική δράση των πολιτών ενάντια σε περιορισμούς της ελευθερίας και της ποιότητας ζωής τους, μπορεί να ανατρέψει οποιοδήποτε Νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης της φυσικής κληρονομιάς μας.

Περισσότερα...

Θέσεις του ΕΛΚΕΘΕ ως προς το σχέδιο νόμου

Θέσεις του ΕΛΚΕΘΕ ως προς το σχέδιο νόμου 

HEADERGR.jpg

«Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας»

Το ΕΛΚΕΘΕ είναι δημόσιος φορέας, που εκ του νόμου (άρθ. 2, ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ 131), σκοπός του είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, η διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας ιδιαίτερα στους τομείς της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της των ορίων της με την ατμόσφαιρα, την ακτή και τον βυθό των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω συστήματα με (α) παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, (β) με υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, (γ) οικονομική τους εκμετάλλευση είτε από το ΕΛΚΕΘΕ ή και τους εργαζόμενους σ’ αυτό από τρίτους.

Περισσότερα...