Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Σημαντική είναι η ασάφεια που περιβάλλει την Συνθήκη για το λεγόμενο "Σύνταγμα της Ευρώπης". 

 

Το Επιμελητήριο φρονεί ότι προέχει η βιωσιμότης του εγχειρήματος που πρέπει να θεωρηθεί ως το κορυφαίο κριτήριο της νομιμότητος και επιτυχίας του.

 Η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα για τον καθορισμό της έννοιας της Βιωσιμότητος, μας επιτρέπει να την χρησιμοποιούμε με νομική ακρίβεια πλέον.

 Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ένας διεθνής Οργανισμός όπως η Ε.Ε. δεν δικαιούται να ενδιαφέρεται και να προάγει τίποτε άλλο εκτός από την βιωσιμότητα των κυρίαρχων μελών της, για την οποία και συνεστήθη, πολλώ δε μάλλον δεν επιτρέπεται να απεργάζεται στην αφομοίωσή τους εντός άλλου κρατικού μορφώματος, ή την διάλυσή τους στον ενιαίο πολτό της παγκοσμιοποημένης αγοράς. 

 

Η Ευρώπη, με την μακρά πολιτιστική της παράδοση, δεν μπορεί να είναι τώρα και στο μέλλον τίποτα άλλο από την Ευρώπη των Εθνών.

 Η Ευρώπη των Εθνών είναι η ιδεώδης βιώσιμη οργάνωση της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών της. Προς τούτο δεν αρκεί η ρητή επαναβεβαίωση των Ευρωπαϊκών αξιών στο οικείο άρθρο του "Συντάγματος της Ευρώπης", όταν παραλλήλως προτάσσεται η αξία της άκρως ανταγωνιστικής οικονομίας που είναι και στη ρίζα του προβλήματος.