Αρχαία

Αρχαία

 

Με τον ισχύοντα αρχαιολογικό νόμο (3028/2002) έγιναν σοβαρές μεταβολές στον τομέα της προστασίας των αρχαιοτήτων, ο οποίος είχε λειτουργήσει ικανοποιητικά υπό το καθεστώς του N.5351/1932, όπως είχε εμπλουτισθεί από την νομολογία του ΣτΕ. Το Επιμελητήριο, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, είχε λάβει θέση στα κύρια ζητήματα που έθετε ο νέος νόμος πριν από την ψήφισή του.

 

Ήδη η ηγεσία του ΥΠΠΟ προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή ένα νέο Οργανισμό του Υπουργείου δύο μόλις χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του προηγούμενου Οργανισμού του. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων οργάνωσε στις 14.4.2005 στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο ημερίδα με θέμα "Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το νέο Σχέδιο Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού". Στην ημερίδα εκλήθη να μετάσχει και να τοποθετηθεί επί των προβλημάτων που εγείρει το νομοσχέδιο το Επιμελητήριο, το οποίο εκπροσώπησε η κα Μ. Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Επίσης, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων το Επιμελητήριο με γνωμοδότησή του έλαβε θέση επί του ζητήματος της συνταγματικότητος του νομοσχεδίου.

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Σημαντική είναι η ασάφεια που περιβάλλει την Συνθήκη για το λεγόμενο "Σύνταγμα της Ευρώπης". 

 

Το Επιμελητήριο φρονεί ότι προέχει η βιωσιμότης του εγχειρήματος που πρέπει να θεωρηθεί ως το κορυφαίο κριτήριο της νομιμότητος και επιτυχίας του.

 Η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα για τον καθορισμό της έννοιας της Βιωσιμότητος, μας επιτρέπει να την χρησιμοποιούμε με νομική ακρίβεια πλέον.

 Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ένας διεθνής Οργανισμός όπως η Ε.Ε. δεν δικαιούται να ενδιαφέρεται και να προάγει τίποτε άλλο εκτός από την βιωσιμότητα των κυρίαρχων μελών της, για την οποία και συνεστήθη, πολλώ δε μάλλον δεν επιτρέπεται να απεργάζεται στην αφομοίωσή τους εντός άλλου κρατικού μορφώματος, ή την διάλυσή τους στον ενιαίο πολτό της παγκοσμιοποημένης αγοράς. 

 

Η Ευρώπη, με την μακρά πολιτιστική της παράδοση, δεν μπορεί να είναι τώρα και στο μέλλον τίποτα άλλο από την Ευρώπη των Εθνών.

 Η Ευρώπη των Εθνών είναι η ιδεώδης βιώσιμη οργάνωση της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών της. Προς τούτο δεν αρκεί η ρητή επαναβεβαίωση των Ευρωπαϊκών αξιών στο οικείο άρθρο του "Συντάγματος της Ευρώπης", όταν παραλλήλως προτάσσεται η αξία της άκρως ανταγωνιστικής οικονομίας που είναι και στη ρίζα του προβλήματος.

Κατά της Αναθεώρησης του Συντάγματος για τα άρθρα 16 και 24

Κατά της Αναθεώρησης του Συντάγματος για τα άρθρα 16 και 24

Ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2007

Οι Οικολογικές και Κοινωνικές Οργανώσεις που πήραν μέρος στη μεγάλη συγκέντρωση στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ την 15η Ιανουαρίου 2007, αφού άκουσαν τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιστημόνων για τις κυβερνητικές προτάσεις προς αναθεώρηση των άρθρων 24, 117 και 100 του Συντάγματος

Διαπιστώνουν: 

Ότι οι προτάσεις αυτές θέτουν σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια και ιδιωτική δασική κτήση από το σχεδιαζόμενο αποχαρακτηρισμό και τη συνακόλουθη προσβολή, ιδιωτικοποίηση και καταστροφή πολλών εκατομμυρίων στρεμμάτων της Ελληνικής δημοσίας δασικής κτήσης. 

Όλα αυτά θα διαταράξουν σοβαρά την οικολογική ισορροπία στη Χώρα μας και θα την εκθέσουν στον κίνδυνο της ερημοποίησης που έχει ήδη αρχίσει.

Διακηρύσσουν ότι: 

 1. Κανένα ιδιωτικό, οικονομικό ή πολιτικό συμφέρον δεν είναι σήμερα ανώτερο από το εθνικό συμφέρον της διαφύλάξης των δασών και των δασικών εκτάσεων.

 2. Το εθνικό αυτό συμφέρον προστατεύεται ήδη ικανοποιητικά από το Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα άρθρα 24, 100 και 117 του Συντάγματος και την πάγια Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 3. Η Κυβέρνηση και η Βουλή οφείλουν να απόσχουν εντελώς από κάθε απόπειρα και για οποιοδήποτε λόγο αναθεωρησης των άρθρων 24, 100 και 117.

 4. Η αληθινή προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων δεν είναι η μείωση και ο αποχαρακτηρισμός τους, αλλά ο σεβασμός και η πιστή εφαρμογή της νομολογίας του ΣτΕ, ιδίως δε η κατάρτιση Δασολογίου, την οποία έχει το Δικαστήριο τούτο διατάξει από το έτος 1996.

 5. Η Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουν να σεβαστούν την ιστορία, το κύρος και τη μεγάλη συνεισφορά του ΣτΕ στην εμπέδωση της έννομης τάξης της Χώρας μας και να παύσουν να σχεδιάζουν την αφαίρεση του τελικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων από το Δικαστήριο αυτό.

 

Διαδηλώνουν:

1. Την απόφασή τους να αγωνιστούν με κάθε νόμιμο μέσο για να ματαιώσουν την επιβουλή κατά των άρθρων 24, 100 και 117 του Συντάγματος και της Εθνικής Δημοσίας και Ιδιωτικής Δασικής Κτήσης.

 2. Τη βούλησή τους να διασώσουν το ελληνικό τοπίο, τη μακκία βλάστηση και την τεράστια βιοποικιλότητα των δασικών εκτάσεων, τη δημόσια δασική κτήση και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν. 

 

 Καλούν:

 

1. Την Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτάσεις αναθεώρησης του άρθρων 24, 100 και 117 του Συντάγματος.

 2. Την Επιτροπή Αναθεώρησης και τη Βουλή να απορρίψουν τις προτάσεις αυτές, εάν δεν αποσυρθούν.