Αρχαία

Αρχαία

 

Με τον ισχύοντα αρχαιολογικό νόμο (3028/2002) έγιναν σοβαρές μεταβολές στον τομέα της προστασίας των αρχαιοτήτων, ο οποίος είχε λειτουργήσει ικανοποιητικά υπό το καθεστώς του N.5351/1932, όπως είχε εμπλουτισθεί από την νομολογία του ΣτΕ. Το Επιμελητήριο, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, είχε λάβει θέση στα κύρια ζητήματα που έθετε ο νέος νόμος πριν από την ψήφισή του.

 

Ήδη η ηγεσία του ΥΠΠΟ προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή ένα νέο Οργανισμό του Υπουργείου δύο μόλις χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του προηγούμενου Οργανισμού του. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων οργάνωσε στις 14.4.2005 στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο ημερίδα με θέμα "Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το νέο Σχέδιο Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού". Στην ημερίδα εκλήθη να μετάσχει και να τοποθετηθεί επί των προβλημάτων που εγείρει το νομοσχέδιο το Επιμελητήριο, το οποίο εκπροσώπησε η κα Μ. Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Επίσης, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων το Επιμελητήριο με γνωμοδότησή του έλαβε θέση επί του ζητήματος της συνταγματικότητος του νομοσχεδίου.