Γνωμοδοτήσεις

Οι γνωμοδοτήσεις του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος έχουν ως αντικείμενο την Επιστημονική Μελέτη της Βιωσιμότητος της τιθεμένης υπό την κρίση του δημοσίας πολιτικής ή ιδιωτικής αποφάσεως, σύμφωνα με την Αρχή 18 της Διακηρύξεως της Στοκχόλμης περί της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αναπτύξεως (1972).

Η μελέτη γίνεται με την μέθοδο των Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος (ΣΜΚ) και συμφώνως προς τις αρχές των Επιστημών της Βιωσιμότητος (Δίκαιο Βιωσίμου Αναπτύξεως, Επιστήμη Γης-Περιβαλλοντική Επιστήμη κλπ.).

Δοθέντος ότι η θεμελιώδης Αρχή της Βιωσιμότητος («Αειφορίας») κατοχυρούται τόσο στο Διεθνές Δίκαιο όσο και στο Συνταγματικό Δίκαιο, η κρίση περί της βιωσιμότητος ορισμένης πολιτικής ή αποφάσεως συμπίπτει με την κρίση περί της νομιμότητος αυτών.

Αποδέκτες τους είναι: Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, Ίδρύματα, Οικολογικές Οργανώσεις, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, πολίτες κλπ.

 

 

A/A
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ
 
Στις υποθέσεις που ακολουθούν παρατίθεται περίληψη της βιωσίμου λύσεως που προτείνει
η γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου.
 
63. Νομοσχέδιο περί του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
Θέσεις του Επιμελητηρίου για την συνταγματικότητά του
9/8/2005 6
62. Φράγμα Αγίου Νικολάου Αράχθου
Το Επιμελητήριο επιβεβαίωσε τη θέση που είχε διατυπώσει για το Φράγμα Αποσελέμη κρίνοντας μη βιώσιμα τα μεγάλα φράγματα, πολλώ δε μάλλον εκείνα που κατασκευάζονται σε ευαίσθητες περιοχές φυσικού κάλλους όπως είναι ο ποταμός Άραχθος.
9/7/2005 50
61. Σέριφος: Ακτή Λειβαδάκια
Δεν επιτρέπεται η χρήση και στάθμευση τροχοφόρων επί της ακτής μικρού νησιού (παραλίας και αιγιαλού), διότι δεν είναι ηπία χρήση αυτής ως ευαισθήτου οικοσυστήματος και συμβατή προς την ελευθέρα κοινοχρησία και τον προορισμό της.
30/3/2005 19
60. Κτήμα ΘΩΝ: Η συμμόρφωση της διοικήσεως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ
Μετά την έκδοση των υπ' αρ. 3117/2004 & 3118/2004 αποφάσεων του ΣτΕ, η Διοίκηση οφείλει να τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ.40 δια να καταστεί κοινόχρηστος χώρος ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο τούτο.
10/3/2005 14
59. Λόφος Ξάνθου Βούλας: Η απόλυτος προτεραιότης του αστικού πρασίνου
Δεν είναι νόμιμος και βιώσιμος ο αποχαρακτηρισμός αστικού πρασίνου χάριν κοινωφελούς κτιρίου (Ιερού Ναού).
10/2/2005 19
58. Πάρος: Βιωσιμότης Αερολιμένος
Δεν είναι νόμιμη και βιώσιμη η κατασκευή αερολιμένος σε μικρό νησί για την υποδοχή μεγάλων αεριωθουμένων εξυπηρετούντων τον μαζικό τουρισμό.
2/2/2005 25
57. Κόμβος Κηφισιάς: Αξιολόγηση βιωσιμότητος και νομιμότητος κυκλοφοριακής
ρυθμίσεως επί τμήματος της ΕΟ1 εντός του οικιστικού ιστού

Τμήματα Εθνικών Οδών ενσωματωμένων στον οικιστικό ιστό επιδέχονται μόνον ηπίαν χρήση, συμβατή προς την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των παροδίων οικισμών.
30/12/2004 12
56. Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας ν. Άνδρου: Παράνομη Κατάτμηση Γης στα Μικρά Νησιά
Δεν είναι νόμιμη και βιώσιμη η κατάτμηση γης στην ύπαιθρο μικρού νησιού χάριν της δημιουργίας οικισμού που δεν προβλέπεται από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο του νησιού.
3/11/2004 14
55.
Χείμαρρος Κραυσίδων Μαγνησίας: Μη Βιώσιμη Οδοποιία
Το Επιμελητήριο έκρινε ότι η κατασκευή παρακαμπτηρίου οδού της πόλεως του Βόλου δεν μπορεί να γίνει εις βάρος χειμάρρου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
15/9/2004
13
54.
Συγκριτικές παρατηρήσεις για την θεσμική ρύθμιση της εκτελέσεως Δημοσίων Τεχνικών Έργων (ιδίως οδικών) στη Γαλλία και την Ελλάδα - Α΄ Σχόλιο
Το Επιμελητήριο παρέσχε επιστημονική βοήθεια στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατάρτιση βιωσίμου συστήματος κατασκευής έργων οδοποιίας.
25/8/2004
13
53.
Υπόμνημα προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Το Επιμελητήριο, ανταποκρινόμενο σε αιτήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων των Κυκλάδων, ενετόπισε και ανέλυσε τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα των νησιών αυτών προς υποβοήθηση της Διοικήσεως.
12/8/2004 10
52.
Λαυρεωτική: Η συνεχιζομένη φαλκίδευση των Δασών και Οικοτόπων της Αττικής
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την δημιουργία ιδιωτικού οικισμού σε έναν από τους ελαχίστους εναπομείναντες βιοτόπους της Αττικής, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της προστασίας των ευαισθήτων παρακτίων οικοσυστημάτων της Λαυρεωτικής (Πούντα Ζέζα) και της μεταναστευτικής πανίδος.
26/7/2004 13
51.
Δάσος Μορέλλα Πεύκης
Το Επιμελητήριο προστάτευσε το εναπομένον πράσινο της Αττικής στην άλλοτε κατάφυτη Μαγκουφάνα από απόπειρα εντάξεώς του στο Σχέδιο Πόλεως.
5/7/2004 14
50.
Άνδρος: Αιολικά Πάρκα και στα μικρά νησιά;
Η εν χρήσει και προερχομένη από Ευρωπαϊκές χώρες τεχνολογία των αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτρια ύψους 120 μ., άνοιγμα πτερυγίων 65 μ.) είναι εκτός της κλίμακος του Ελληνικού νησιωτικού τοπίου και το προσβάλλει βάναυσα. Το αισθητικό τοπίο είναι το ύπατο κριτήριο της βιωσίμου χωροταξίας και, επομένως, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων αποκλείεται στις ακτές και τα μικρά βουνά των νησιών, που διακρίνονται για την λιτή γραμμή των, την συμμετρία και την ποικιλομορφία των.
30/6/2004 44
49.
Δρόμος Ακουμιανής Γιαλιάς-Λίγκρες στην παραλία της Νότιας Κρήτης
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή δημοσίας οδού μέσω των αμμοθινών και της παραλίας της νοτίου ακτής Κρήτης.
22/6/2004 17
48.
ΧΥΤΑ Σερρών
Το Επιμελητήριο εχαρακτήρισε ως μη βιώσιμη την εγκατάσταση ΧΥΤΑ σε προστατευομένη φυσική περιοχή του νομού Σερρών.
14/6/2004 22
47.
Βιωσιμότης Δημοσίων Τεχνικών Έργων 8/6/2004 11
46.
Το Σχέδιο Ανάν: Το λάθος και η επαύριον
Το Επιμελητήριο παρέσχε νομική βοήθεια στο Κόμμα των Πρασίνων της Κύπρου εναντίον του Σχεδίου Ανάν, πλήττοντος την βιωσιμότητα της Μεγαλονήσου.
19/4/2004 9
45.
Παραλία Μαρίκες Ραφήνας: Νομική προστασία παρακτίων οικοσυστημάτων
Το Επιμελητήριο διέσωσε μία εκ των τελευταίων αθίκτων ακτών της Αττικής, εκτεθειμένη στις πιέσεις του βεβαρυμένου περιβάλλοντος της Αθήνας.
5/4/2004 17
44.
ΜΥΗΕ Χειμαρροποτάμου "Γκούρα" Τζουμέρκων: Η Βιωσιμότης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων
Στα πλαίσια της Κοινοτικής πολιτικής για την προώθηση ενεργειακών συστημάτων από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, το Επιμελητήριο μελέτησε επιστημονικώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκαταστάσεως μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της Χώρας μας.
15/3/2004 52
43.
Κτήμα Μιμηκόπουλου: Η φαλκίδευση του εναπομείναντος πρασίνου της Αθήνας
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την ένταξη δασοτεμαχίου στο Σχέδιο Πόλεως
2/3/2004 10
42.
Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου: Αιολικά Πάρκα και Πολιτιστική Κληρονομία
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την εγκατάσταση αιολικών πάρκων πλησίον της ιστορικής μονής του Οσίου Μελετίου, μελετώντας το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας και ειδικώς των Ιερών Μονών.
20/2/2004 18
41.
Αεροδρόμιο Χίου: Η Βιώσιμη Αεροπορική Επικοινωνία των Νήσων
Η βιώσιμη επικοινωνία με τα νησιά του Αιγαίου είναι κατ' αρχήν η θαλασσία. Δεν επιτρέπονται τα αεροπορικά συστήματα μαζικού τουρισμού (charters). Επιτρέπεται, όμως, η κατασκευή μικρών αεροδρομίων για τις τοπικές ανάγκες (πυρασφάλεια, έκτακτες ανάγκες κλπ.).
1/2/2004 25
40.
Αλιάκμων: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομού Ημαθίας
Το Επιμελητήριο προστάτευσε τις αρχαιότητες της Βεργίνας και την γειτνιάζουσα περιοχή, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, από την απόπειρα των τοπικών αρχών να εγκαταστήσουν εκεί χώρο ταφής απορριμμάτων.
15/1/2004 16
39.
Δήμος Αρτέμιδος (Λούτσα): Έργα αποχετεύσεως, επεξεργασίας και διαθέσεως λυμάτων περιοχής Β. Μεσογείων Αν. Αττικής (ΚΕΛ Ραφήνας)
Το Επιμελητήριο έκρινε ότι η διάθεση των αστικών λυμάτων των οικισμών των Μεσογείων δεν μπορεί να γίνει με διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον Ευβοϊκό Κόλπο, αλλά μόνο στα πλαίσια ανακυκλώσεως και ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των υδάτων της Αττικής και χάριν της χρησιμοποιήσεώς των για αρδευτικούς σκοπούς.
8/12/2003 26
38.
Νομοσχέδιο Δασών 19/11/2003 10
37.
ΧΥΤΑ Ηλείας: Κορωνόβραχος
Το Επιμελητήριο απέκλεισε την δημιουργία ΧΥΤΑ σε δασική έκταση ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
11/11/2003 14
36.
Πετρέλαια νομού Καβάλας
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση πετρελαιοδεξαμενών σε περιοχή γειτνιάζουσα με ευρύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων και παρακτίων συστημάτων.
20/10/2003 10
35.
Σχέδιον Οικισμού Διονύσου 1928 10/10/2003 15
34.
Υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κατοίκων του Γραμματικού Αττικής (ΧΥΤΑ Ραμνούντος)
Το Επιμελητήριο συνέταξε και υπέβαλε συστημική μελέτη του προβλήματος των αποβλήτων των Αθηνών, αντιμετωπίζοντάς το ως εθνικό ζήτημα.
6/10/2003 13
33.
Πτηνοτροφεία Δήμου Παμβώτιδος 3/10/2003 4
32.
Νήσος Μύκονος: Η Βιώσιμη Διαχείριση των Αστικών Λυμάτων
Το Επιμελητήριο υπερασπίσθηκε μια από τις ελάχιστες εναπομένουσες παρθένες περιοχές της Μυκόνου από την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Προς τούτο, εμελέτησε στο σύνολό του το πρόβλημα της βιωσίμου διαχειρίσεως των υγρών αποβλήτων στα μικρά νησιά.
15/9/2003 29
31.
Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Καταφύγιο Αγρίας Ζωής νήσου Σύρου
Το Επιμελητήριο παρέσχε νομική και επιστημονική υποστήριξη στην Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το καταφύγιο αγρίας ζωής στη Βόρεια Σύρο, το οποίο απειλείται από προσπάθειες των κυνηγών να το περιορίσουν. Τα καταφύγια αγρίας ζωής οριοθετούνται με επιστημονικά αποκλειστικώς κριτήρια, μη επιτρεπομένης της μειώσεώς τους εξ οιουδήποτε άλλου λόγου.
30/8/2003 14
30.
Δάσος Τσούκα Φθιώτιδος: Αναδάσωση δασικής εκτάσεως μεταλλευτικών ερευνών
Το Επιμελητήριο καθώρισε τους όρους και περιορισμούς της βιωσίμου μεταλλείας και την απέκλεισε εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων
4/8/2003 14
29. Νήσος ΣΥΡΟΣ: Η βιώσιμη διαχείριση των αστικών λυμάτων
Δεν μπορεί να γίνει διάθεση λυμάτων στο παράκτιο οικοσύστημα των μικρών νησιών. Η βιώσιμη διάθεση υγρών αποβλήτων στα νησιά πρέπει να γίνεται στα πλαίσια ανακυκλώσεως και ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των ολίγων, άλλωστε, υδατικών πόρων των.
4/7/2003 24
28.
ΧΥΤΑ Καπανδριτίου, Καλάμου, Πολυδενδρίου (περιοχή ΤΡΥΠΕΣ)
Εξετάζοντας, κατόπιν αιτήσεως Δήμων της Β.Α. Αττικής, το συνολικό πρόβλημα της διαθέσεως των στερεών απορριμμάτων της Αττικής, το Επιμελητήριο απεφάνθη ότι το θέμα αυτό δεν είναι τοπικό ή περιφερειακό αλλά εθνικό και ότι η Αττική είναι κεκορεσμένη από οικοδομές και τεχνικά έργα και ο αναγκαίος χώρος για την κατασκευή ΧΥΤΑ πρέπει να εξευρεθεί εκτός Αττικής.
3/6/2003 31
27.
ΧΥΤΑ Γραμματικού (περιοχή ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ)
Το Επιμελητήριο απεφάνθη όπως και για την παραπάνω περίπτωση (βλ. Νο 28) ότι το θέμα της διαθέσεως των στερεών απορριμμάτων της Αττικής δεν είναι τοπικό ή περιφερειακό αλλά εθνικό... κλπ.
3/6/2003 32
26.
Η Αθήνα και τα Ολυμπιακά Έργα 21/5/2003 12
25.
Διόνυσος: Οικοπεδοποίηση Στρατοπέδου Ντούνη
Το Επιμελητήριο απέκλεισε την οικοπεδοποίηση εγκαταλειφθέντος στρατοπέδου, το οποίον, ως δημοσία κτήση, πρέπει να διατίθεται μόνο για δημοσίους σκοπούς.
14/5/2003 10
24.
ΤΕΙ Πειραιώς:Πειράματα Καθαρισμού Πετρελαιοκηλίδων
Το Επιμελητήριο μελέτησε και διετύπωσε τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνεται πειραματισμός για τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων στην θάλασσα.
23/4/2003 13
23.
Γήπεδον ΑΕΚ: Ένταση Εμπορικών Χρήσεων Γης και Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον
Το Επιμελητήριο έκρινε ως μη βιώσιμη την εγκατάσταση εμπορικού κέντρου εντός άλσους, σε οικιστικώς βεβαρυμένη περιοχή των Αθηνών.
9/4/2003 8
22.
Κίμωλος: Μη βιώσιμη η εξόρυξη στα μικρά νησιά
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την καταστροφή του αναγλύφου του μικρού αυτού νησιού από καταστρεπτική εξόρυξη ποζολάνης, μελετώντας στο σύνολό του το πρόβλημα της λειτουργίας λατομείων στα μικρά νησιά.
7/3/2003 19
21.
Η Επιβουλή κατά των Δημοσίων Δασών 25/2/2003 8
20.
Χίος: Ιδιωτικοί Χώροι Αθλήσεως
Ο πολλαπλασιασμός των εμπορικών χώρων ιδιωτικής αθλήσεως δημιούργησε το ζήτημα της εντάξεως των χώρων αυτών στο αστικό περιβάλλον, πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε το Επιμελητήριο στην πόλη της Χίου.
19/2/2003 14
19.
Κ.Υ.Τ. Αργυρουπόλεως: Η Βιώσιμη Διαχείριση των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
Το Επιμελητήριο έκρινε ότι η κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσεως δεν μπορεί να γίνει πλησίον ανθρωπίνων οικισμών, κατ' εφαρμογή της γενικής αρχής της προφυλάξεως.
24/1/2003 21
18.
Η Ιδιωτικοποίηση της Δημοσίας Κτήσεως
Το Επιμελητήριο καθώρισε τους όρους και περιορισμούς της βιωσίμου διαχειρίσεως της δημοσίας περιουσίας στα πλαίσια της εθνικής κυριαρχίας και της δημοσίας κτήσεως. Για πρώτη φορά επεσημάνθησαν οι κίνδυνοι της βιωσιμότητος της Χώρας από την άκριτη εκποίηση δημοσίας κτήσεως.
8/1/2003 8
17.
Προστασία περιοχής Λίμνης Βουλιαγμένης
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον της προστατευομένης περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης.
30/12/2002 9
16.
Φράγμα Μεσοχώρας: Η Εκτροπή του Αχελώου
Στην γνωστή υπόθεση του Αχελώου, το Επιμελητήριο έκρινε ότι το Φράγμα Μεσοχώρας δεν είναι βιώσιμο έργο και η απαλλοτρίωση των κτημάτων του φερωνύμου οικισμού είναι παράνομη.
12/12/2002 19
15.
Άλσος Ριζάρη: Η συνεχιζομένη φαλκίδευση του ανεπαρκούς πρασίνου των Αθηνών
Το Επιμελητήριο αντετάχθη επιτυχώς στην οικοδόμηση του ιστορικού πάρκου Ριζάρη, πολυτίμου πρασίνου στο πυκνοδομημένο κέντρο των Αθηνών, χάριν της ανεγέρσεως Μουσείου.
19/11/2002 25
14.
Αιολικά Πάρκα: Νομική Γνωμοδότηση για την Βιωσιμότητά των (Νομαρχία Ευβοίας)
Εν όψει της αποτυχίας της απρογραμματίστου δημοσίας πολιτικής για την χρήση της αιολικής ενεργείας και ύστερα από αίτημα της Νομαρχίας Ευβοίας, το Επιμελητήριο κατήρτισε ολοκληρωμένη συστημική μελέτη για την βιώσιμη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Χώρα μας κατά τρόπο συμβατό με την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο υπέδειξε την χωροταξία των αιολικών πάρκων ως απαραίτητο συμπλήρωμα της χαρτογραφήσεως του αιολικού δυναμικού της Χώρας.
25/9/2002 57
13.
Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας (ΔΕΗ) στο Κοκκάρι Σάμου
Δεν επιτρέπεται η επέκταση μονάδος ηλεκτροπαραγωγής επί τη βάσει τοπικού ρυθμιστικού σχεδίου, ιδίως μάλιστα όταν είναι πλησίον παραδοσιακού οικισμού.
11/9/2002 17
12.
Σταθμός Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδος: Βιώσιμη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στα νησιά
Το Επιμελητήριο προστάτευσε θαλάσσια περιοχή Natura 2000 στην Λευκάδα από την μη βιώσιμη εγκατάσταση σταθμού διαχειρίσεως υγρών αποβλήτων.
24/7/2002 26
11.
Η Βιώσιμη Διαχείριση των μικρών νησίδων: Η περίπτωση του "Αλατά"
Οι μικρές νησίδες, συνήθως ακατοίκητες, είναι άκρως ευαίσθητα οικοσυστήματα στα οποία δεν επιτρέπεται καμμία απολύτως ανθρωπογενής παρέμβαση. Η κατασκευή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος σε τέτοιο νησί συνεπάγεται την πλήρη καταστροφή του ως οικοσυστήματος.
2/7/2002 10
10.
Υπό την Σκιάν της Ακροπόλεως: Η αισθητική Προστασία του Ιερού Βράχου
Το Επιμελητήριο προστάτευσε την δεσπόζουσα θέση της Ακροπόλεως στο σχέδιο της πόλεως των Αθηνών από την απόπειρα αυξήσεως του ύψους γειτονικών οικοδομών.
2/7/2002 23
9.
Μελέτη Αξιολογήσεως Βιωσιμότητος του Φράγματος Αποσελέμη Κρήτης
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Επιμελητήριο μελέτησε συστημικώς το θέμα της βιωσιμότητος των φραγμάτων και της επιδράσεώς των στο φυσικό περιβάλλον και στην διαχείριση των υδάτων.
11/3/2002 51
8.
Υπόμνημα επί του Νομοσχεδίου περί Αιγιαλού και Παραλίες
Το Επιμελητήριο μελέτησε το ανωτέρω ζήτημα υπό το φως της συγχρόνου θεωρίας περί της ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των παρακτίων συστημάτων και με τις παρατηρήσεις του συνέβαλε στην βελτίωση του νόμου.
12/2/2002 3
7.
Οδοί Ταχείας Κυκλοφορίας: Παρόδιες Χρήσεις
Η λειτουργία των οδών ταχείας κυκλοφορίας είναι ασύμβατος με παροδίους εμπορικές χρήσεις και με την χρήση γενικής κατοικίας.
1/2/2002 12
6.
Ξενοδοχείο στο Αισθητικό Δάσος Σκιάθου
Τα αισθητικά δάση όπως οι περιοχές φυσικού κάλλους είναι άκρως ευαίσθητα οικοσυστήματα, στα οποία επιτρέπονται μόνον ήπιες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Τέτοια, όμως, δεν είναι η ανέγερση τουριστικού ξενοδοχείου.
15/1/2002 14
5.
Σύστημα Μεγάλης Κλίμακος (ΣΜΚ) για την βιώσιμη ανάπλαση του Κτήματος ΘΩΝ
Το Επιμελητήριο αγωνίστηκε επιτυχώς για την διάσωση του ιστορικού κτήματος ΘΩΝ των Αθηνών, μελετώντας στο σύνολό του το πρόβλημα των βιωσίμων αναπλάσεων στην Αθήνα.
2/1/2002 8
4.
Κύρια Σχόλια στο Νομοσχέδιο για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25/10/2001 12
3.
Μαραθών: Το Βιώσιμο Χωροταξικό Σύστημα
Το Επιμελητήριο προέβη σε πλήρη συστημική αξιολόγηση της βιωσιμότητος μελέτης για την δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα, την οποίαν και έκρινε μεσαίων έως χαμηλήν, κυρίως λόγω της μη προστασίας "υψηλών κυβερνητικών αξιών", όπως ο ιστορικός τόπος της Μάχης του Μαραθώνος.
30/4/2001 47
2.
Σάμινα: Η τύχη του Ναυαγίου
Το Επιμελητήριο μελέτησε τις επιδράσεις των ναυαγίων στο θαλάσσιο περιβάλλον, θέμα ελάχιστα γνωστό σε μια χώρα εν τούτοις ναυτική, όπως η Ελλάς.
1/3/2001 20
1.
Ακάμας Κύπρου
Η χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί το έσχατο καταφύγιο της αγρίας ζωής στην Κύπρο. Η βιώσιμη ανάπτυξή της, κατ' αρχήν, είναι η διατήρησή της. Επεμβάσεις στις ακτές της για την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων εγκαταστάσεων μαζικού τουρισμού δεν συνιστούν βιώσιμη ανάπτυξη της χερσονήσου, ούτε και είναι συμβατές με την ανάγκη διατηρήσεως της φύσεως σε αυτήν.
10/1/2001 10

Δραστηριότητες

Για την επίτευξη των στόχων του, το Επιμελητήριο αναπτύσσει ερευνητική, εκπαιδευτική και συμβουλευτική δραστηριότητα.

Η ερευνητική δραστηριότης του Επιμελητηρίου περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα σε όλους τους ανωτέρω τομείς. Έχει πρωτοποριακή συμβολή στην Επιστήμη της Βιωσιμότητος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. κα M. Καραμανώφ και κ. I. Καπελούζος διετύπωσαν εισηγήσεις στο Παγκόσμιο Συμπόσιο των Δικαστών στο Γιοχάννεσμπουργκ (2002). Το Επιμελητήριο μελετά ιδίως την κατάρτιση της συστήματος δεικτών βιωσιμότητος (για την παρακολούθηση της πορείας προς τον βιώσιμο κόσμο), την κωδικοποίηση των αρχών της συστημικής παιδείας, την κατάρτιση συστήματος επιμορφώσεως της κοινωνικής ηγεσίας κ.ά. Μεγάλο μέρος του ερευνητικού έργου του Επιμελητηρίου είναι η παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, στις οποίες αναλύονται τρέχοντα πολύπλοκα προβλήματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητος με την μέθοδο των Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος (βλ. σχετικό υποφάκελο).

Η εκπαιδευτική δραστηριότης εστιάζεται στην καλλιέργεια και διάδοση της συστημικής σκέψεως, την μύηση στην επιστήμη της βιωσιμότητος και την συστηματική πληροφόρηση για τα σύγχρονα προβλήματα του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, οργανώνει τακτικούς κύκλους σεμιναρίων, γενικών και εξειδικευμένων, με τους αρμόδιους επιστήμονες και αναπτύσσει εκδοτική δραστηριότητα.

Η συμβουλευτική δραστηριότης του Επιμελητηρίου περιλαμβάνει την παροχή έγκυρης επιστημονικής γνώμης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τα τρέχοντα προβλήματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητος. Στα πλαίσια της ιδίας δραστηριότητος, το Επιμελητήριο μετέχει επίσης σε ανοιχτές συζητήσεις δημοσίων προβλημάτων.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
2006 - 2008
8/3/2008
Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου Ομιλία του Μ. Δεκλερή με θέμα: «Θριάσιο Πεδίο: καταστροφή και αποκατάσταση του παράκτιου οικοσυστήματος» Πρωτοβουλία Πολιτών για τον Ασπρόπυργο
30/9/2007
Διοικητήριο Πύργου, Νομαρχίας Ηλείας Ημερίδα για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών Πελοποννήσου με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Αποκατάσταση: Συστημική Προσέγγιση» Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως, Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
3/6/2007
Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, Σύρου Εκδήλωση για την Ημέρα Περιβάλλοντος: Ομιλίες "Το μέλλον των μικρών νησιών" του Μ. Δεκλερή, "Παγκόσμια Οικολογική κρίση και βιώσιμη ανάπτυξη" της Μ. Καραμανώφ. Δήμος Ερμουπόλεως, Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος
28/2/2007
Θεσσαλονίκη Εκδήλωση: Οι ομιλητές κ.κ. Γ. Νικολαϊδης (Πρόεδρος των Γεωτεχνικών), Θ. Ζιάγκος (Πρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας) και οι βουλευτές του Συνασπισμού Α. Ξηροτύρη και Μ. Παπαγιαννάκης, αποδοκίμασαν τις προτάσεις αναθεώρησης των άρθρων 16 και 24 του Συντάγματος. Ομιλία του Μ. Δεκλερή (πρόεδρος Επιμ. Περιβ. & Βιωσιμότητος) "Τα στοιχειώδη νομικά και η ουσία της αναθεωρήσεως του άρθρου 24 του Συντάγματος" Γεωτεχνικοί και δασολόγοι επιστήμονες του Συνασπισμού
26/2/2007
Στρατονίκη Χαλκιδικής Συγκέντρωση ενημέρωσης και διαλόγου για την πρόσφατη επαναλειτουργία των ορυχείων χρυσού της περιοχής.
"Οι επίμονοι χρυσοθήρες και το δικαίωμα στη Ζωή και Φύση" Μ. Δεκλερή.
Θιγόμενοι κάτοικοι του Στρατωνίου και της Στρατονίκης Χαλκιδικής, Σωματείο "Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων"
15/1/2007
Αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, Αθήνα Συγκέντρωση για την αναθεώρηση των άρθρων 24, 117 και 100 του Συντάγματος Οικολογικές και κοινωνικές οργανώσεις (Επιμ. Περιβ. & Βιωσιμότητος, ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΚΕΔΚΕ κ.ά.)
6/6/2006
Γραφεία Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος Συγκέντρωση ενημέρωσης και διαλόγου για την αναθεώρηση των άρθρων 24, 117 και 100 του Συντάγματος Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
2005
20/9/2005
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 8ο Cyprus Quality Forum
Εισήγηση Μαρίας Καραμανώφ "Η Επιχείρηση στη Βιώσιμη Κοινωνία"
ECO-Q, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πιστοποιημένων κατά ISO 9000
19-20/9/2005
Aichi Prefectural University, Japan 2005 World Expo-International Conference
Mediating for Sustainable Development "The contribution of Judiciary in Sustainable Development: The Greek Experience"
General Commissariat of the French Pavilion
10/5/2005
Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αίθουσα Δρακοπούλου Ημερίδα
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Βιωσιμότης
Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών & Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
14/4/2005
Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Ημερίδα
Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και νέο σχέδιο Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
21/3/2005
Αθήνα, Κτίριο ΟΠΕ - Ηλιούπολη Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Το Νερό στον 21ο Αιώνα
"Διεκδικήσεις και Υποχρεώσεις στην Υδατική Διαχείριση της Τοπικής Κοινωνίας", Μ. Δεκλερή
Δημοτική Κίνηση 'ΗΛΙΟΥ-πόλις, Ανθρώπινη Πόλη'
20/3/2005
Ραφήνα, Δημοτικός Κινηματογράφος Δημόσια Συζήτηση
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας
Συντονιστικό Όργανο Συλλόγων και Κατοίκων Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας
17/1/2005
Αθήνα, Δημαρχείο Αργυρούπολης Εκδήλωση
Εκποίηση Δημόσιας Γης και Δημόσιας Περιουσίας
Οργανωτική Επιτροπή συνεργαζομένων τοπικών φορέων από 13 Δήμους της Ν.Α. Αθήνας και τον Πειραιά
4/1/2005
Αθήνα, Γραφεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενημερωτική Συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σ. Δήμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
12/1/2005
Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Διάλεξη καθ. Κ. Νικολάου Αντωνόπουλου
Η Ψήφιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος
Σεμινάριο Κοινωνικού και Φιλοσοφικού Προβληματισμού
2004
5/12/2004
Αθήνα, Διοικητικό Επιμελητήριο Εξαμηνιαία Συνέλευση
Ανακήρυξη Μ. Δεκλερή ως επιτίμου μέλους του ΔΕΕ
Διοικητικό Επιμελητήριο - Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων
5/10/2004
Αθήνα,
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Συνέντευξη Τύπου
Προστασία Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας
Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
30/9/2004
Αθήνα, Βρετανική Πρεσβεία Ημερίδα
Εμπορία των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Emissions Trading)
Βρετανική Πρεσβεία
14/9/2004
Αθήνα, Divani Caravel Επιστημονική Ημερίδα
Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα Βαθέων Υδάτων: Τεχνολογία και Προοπτικές
Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Αναπτύξεως - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
28/8/2004
Νήσος Άνδρος, Αποίκια Ημερίδα
Ενεργειακά Συστήματα στα Μικρά Νησιά
Σύλλογος Προστασίας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομίας Άνδρου "ΑΙΓΕΑΣ"
7/7/2004
Αθήνα, Τράπεζα Ελλάδος - Αίθουσα Εκδηλώσεων Συνέντευξη Τύπου
Τουριστική Ανάπτυξη και Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε.: Βιώσιμη Ανάπτυξη ή Εκποίηση της Δημοσίας Κτήσεως;
Συντονιστική Επιτροπή Διάσωσης Σαρωνικού
26/6/2004
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βυτίνας, Βυτίνα Αρκαδίας Ημερίδα
Από την Μονοκεντρική στην Πολυκεντρική Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Δήμος Βυτίνας
18-19/6/2004
Αθήνα, Ευγενίδειο Ίδρυμα Συνέδριο
AquaMedit 2004 - 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Γεωργία, Τεχνολογίες Αλιείας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Διεπιστημονική Επιτροπή - PA.S.T.I. - E.A.S. κ.λπ.
3/6/2004
Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Συνάντηση
6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της EE, Χρηματοδοτικές πηγές για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για τους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
5-6/6/2004
Δήμος Αγίας Παρασκευής Εκδήλωση Εορτασμού Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος Διήμερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων - Διαγωνισμός
8-9-10/6/2004
Αθήνα, Ξεν. Αλέξανδρος Σεμινάριο
Χαρακτηρισμός Δημοσίων Έργων ως Έργων Κοινής Ωφελείας
ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Έργων (ΔΙΠΑΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημ. Έργων της Γαλλίας
5/6/2004
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης
7/6/2004
Αθήνα, ΕΚΠΑΑ, Βίλλα Καζούλη Συνέδριο
Περιβάλλον και Απασχόληση: Συνέργιες και Προκλήσεις
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Αναπτύξεως
4/6/2004
Αθήνα, Κλειστό Γυμναστήριο Ολυμπιακού Συγκροτήματος Φαλήρου Ημερίδα
Πολιτικές για την Προστασία του θαλασσίου Περιβάλλοντος
ΥΠΕΧΩΔΕ
20-25/5/2004
Ξάνθη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μεταπτυχιακό Σεμινάριο για την Επιστήμη των Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος με έμφαση στα Περιβαλλοντικά Συστήματα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
18/5/2004
Αθήνα, ΕΒΕΑ Ημερίδα
Παράνομες Μεταποιητικές Δραστηριότητες μέσα στον Αστικό Ιστό
Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
12/5/2004
Αθήνα, Βίλλα Καζούλη Εκδήλωση
Marchalina Hellenica: Θανάσιμη Απειλή για τα Κωνοφόρα;
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης
21/5/2004
Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ημερίδα
Εφαρμογή της Οδηγίας 01/42/ΕΚ για τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις (ΣΠΕ) στην Ελλάδα
ΕΜΠ-Σχολή Πολιτικών Μηχανικών-Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων (Υ.Π.Υ.Θ.Ε.)
9/5/2004
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Η Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Κοινής Γνώμης
Ελληνική Γραμματεία Ομοιοπαθητικής
7/5/2004
Αγρίνιο, Παπαστράτειο Μέγαρο Παρουσίαση Εργασίας της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 1ου Εν. Λυκείου Αγρινίου
100 χρόνια Οικολογικής Καταστροφής
1ο Εν. Λυκείο Αγρινίου
5/5/2004
Αθήνα, ΓΣΕΕ Ενημερωτική Εκδήλωση
Μεταλλαγμένα Τρόφιμα
ΓΣΕΕ, ΔΗΩ, Greenpeace, Αττάκ-Ελλάς
29/4/2004
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ημερίδα
Ο ρόλος των Περιβαλλοντικών μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) στη Διαμόρφωση Πολιτικής - Η περίπτωση της Greenpeace
Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (Ε.ΚΕ.Π.Ε.Κ.)
25/4/2004
Ραφήνα, Σχολικό Αμφιθέατρο Γυμνασίου-Λυκείου Ραφήνας Ημερίδα
Η Φύση της Ραφήνας είναι η Πολιτιστική της Κληρονομιά
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Αττικής - Εξωραϊστικός Σύλλογος "ΝΗΡΕΑΣ" Ραφήνας
22/4/2004
Αθήνα, ΕΒΕΑ Ημερίδα
Αεροδρόμιο Ελληνικού: Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3/4/2004
Ερέτρια, Ξεν. Eretria Village Συνέδριο
Φυσικό Περιβάλλον - Περιβαλλοντική Πολιτική - Νομοθεσία και Δικαστική Προστασία
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Ένωση Διοικητικών Δικαστών
30/3/2004
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ημερίδα
Παρακολούθηση των Πλανητικών Αλλαγών στα Μεγάλα Γεωγραφικά Πλάτη
IGBP (Επιτροπή Μελέτης της Παγκόσμιας Μεταβολής της Ακαδημίας Αθηνών), Μαριοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος
28/2/2004
Αθήνα, Εκθεσιακό Κέντρο Expoathens Πανελλήνιο Συμπόσιο
Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τμήματα Χημείας Παν/μίου Πατρών, Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Παν/μίου Ιωαννίνων, Ένωση Ελλήνων Χημικών
18/2/2004
Αθήνα, Πολυδύναμο Κέντρο 7ου Διαμερίσματος Ημερίδα για την Προστασία των ελευθέρων χώρων της Αθήνας Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων για την προστασία των Ελευθέρων Χώρων της Αθήνας και της Ποιότητας Ζωής
15/2/2004
Αθήνα, Βούλα Συζήτηση
Χρήσεις Γης, Παραλία
Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Βούλας
9/2/2004
Αθήνα, Γραφεία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ημερίδα
Ελληνο-Τουρκική Συνεργασία και Βιοπολιτική πορεία προς τα Ευρωπαϊκά ιδανικά
Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής
2003
12/12/2003
Αθήνα, Μεγάλο Αμφιθέατρο Ε.Κ.Κ.Δ.
20 χρόνια από την Ίδρυση του Κέντρου
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ)
Δεκ. 2003
Καβάλα Ημερίδα
Δεξαμενές Πετρελαίου Καβάλας
 
16/11/2003
Αθήνα, Πεύκη Εκδήλωση
Οι νέες ρυθμίσεις για τα δάση (νομοσχέδιο κ.ά.). Η κινητοποίηση του λαού της Πεύκης για την υπεράσπιση των δασών της πόλης
Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ) Πεύκης
2/11/2003
Αθήνα, Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εκδήλωση
Σώμα υγιές σε Νου υγιή
Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων
3-4/11/2003
Παρίσι Workshop για τους Δείκτες Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος INECE, OECD
27/10/2003
Ηράκλειο Κρήτης Εκδήλωση
Το Πανόραμα των Ιδεών
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρήτης - Δήμος Ηρακλείου
20-24/10/2003
Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Περιβάλλον και Υγεία
Ακαδημία Αθηνών, ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
19/10/2003
Αθήνα, περιοχή Αρτέμιδος Ημερίδα
Εναλλακτικές Λύσεις στο Πρόβλημα των Λυμάτων
Δήμος Αρτέμιδος
19/10/2003
Καμμένα Βούρλα, Δημαρχείο Συζήτηση
Επιπτώσεις του έργου της νέας παράκαμψης της Εθνικής Οδού στις ιαματικές πηγές των Καμμένων Βούρλων
Δήμος Καμμένων Βούρλων
19/10/2003
Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Εκδήλωση
Απονομή Επιστημονικών Βραβείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη
Ίδρυμα Μποδοσάκη
18/10/2003
Αθήνα, Παλαιό Πανεπιστήμιο Εκδήλωση
Παρουσίαση της ιστοσελίδας "Νόμος και Φύση"
Νόμος και Φύση
2/10/2003
Αθήνα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αίθουσα Ερμής Συνέδριο
Τα ελληνικά δάση εκπέμπουν S.O.S.
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
1/10/2003
Αθήνα, Καβούρι (Divani Apollon Palace) Εκδήλωση
Βιώσιμη πολεοδόμηση και χρήσεις γης στη Βούλα
Δημοτική Κίνηση "Εναλλακτική Παρέμβαση για την Βούλα"
1/10/2003
Αθήνα, Γραφεία Δικηγ. Συλλόγου Αθηνών Συνέντευξη Τύπου
Νομιμοποίηση της αυθαίρετης δόμησης - Λεηλασία των δημοσίων κτημάτων και της δασικής γης -Τροποποίηση της δασικής νομοθεσίας - συνταγματική εκτροπή
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Σεπτ. 2003
Γύθειο Συζήτηση - Ημερίδα
Αιολικά Πάρκα Λακωνίας
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Ταϋγέτου "ΠΡΩΤΑΣ"
28/6/2003
Αθήνα, ΕΚΠΑΑ, Βίλλα Καζούλη Εκδήλωση
Η Αρχή της Προφύλαξης
Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος
20-21-22/6/2003
Άνδρος, Δήμος Κορθίου Συνέδριο
Πολιτιστική παράδοση και χωροταξικός χχεδιασμός στα νησιά του Αιγαίου
Δήμος Κορθίου
17-20/6/2003
Αθήνα, Ξεν. Χίλτον Εκδήλωση
Ελληνική Εβδομάδα Νερού
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΥΠ.ΕΞ., Ευρωπαϊκή Επιτροπή
13/6/2003
Λαμία, Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου Νομαρχίας Φθιώτιδος Εκδήλωση
Νομαρχιακό Συμβούλιο για τα Αιολικά Πάρκα Τυμφρηστού
Νομαρχία Φθιώτιδος
6/6/2003
Αθήνα Εκδήλωση
Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας (ΜΠΕ εγκατάστασης και λειτουργίας Αιολικών Πάρκων)
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
6/6/2003
Αθήνα, Ζάππειο Εκδήλωση
Συνάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ - Περιβαλλοντικών ΜΚΟ (Παρουσίαση του Μητρώου για ΜΚΟ)
ΥΠΕΧΩΔΕ
5/6/2003
Ιωάννινα Εκδήλωση
Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών (ΚΥΒΕ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
30/5/2003
Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, Αίθουσα Γερουσίας Εκδήλωση
Συνάντηση Επιτρόπων Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υποψηφίων Χωρών
Βουλή των Ελλήνων
28/5/2003
Αθήνα, Κινηματ. ΆΛΣΟΣ Ημερίδα
Αθλητικό - Εμπορικό Συγκρότημα ΑΕΚ: Πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, νομικές και αυτοδιοικητικές διαστάσεις
Δήμος Νέας Φιλαδελφείας
27/5/2003
Αγρίνιο, Παπαστράτειο Μέγαρο Ημερίδα
Περιβάλλον: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Έρευνα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
19/5/2003
Αθήνα, ΕΒΕΑ Ημερίδα
Νέα Εποχή ή νέα αδιέξοδα; Αναλύσεις και προτάσεις από ειδικούς επιστήμονες για τις Μελέτες Διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αν. Αττική
Νομαρχία, Δήμοι και Κοινότητες Αν. Αττικής
16/5/2003
Αθήνα, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ημερίδα
Το Άγιον Όρος εις την Τρίτην Χιλιετίαν Ομιλία Μ. Δεκλερή
Το Άβατον του Αγίου Όρους
Εταιρεία των Φίλων του Λαού
9-10/5/2003
Ρώμη, Symposium on Environmental Law for Judges Johannesburg Summit: Next Steps - The role of the Judiciary in the Implementation and Enforcement of the Environmental Conventions IUCN - UNEP - OECD - EELA - ICEF
6-7/5/2003
Αθήνα, Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη Διεθνές Συνέδριο
Sustainable Development for lasting peace, shared water, share future, shared knowledge
ΥΠ.ΕΞ., World Bank
5/5/2003
Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν Επιστημονική Συνάντηση
Η Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική - Παράδοση και σύγχρονη πραγματικότητα
Ελληνική Εταιρεία (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς)
1/5/2003
Αθήνα, Ξενοδ. Intercontinental Εκδήλωση
2ο Συνέδριο Ευρωπαίων Νομικών
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών (Τμήμα Νομικής - Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών)
18/4/2003
Σύρος, Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης   Περιβαλλοντική Ομάδα Κυκλάδων "ΓΑΙΑ" - Μουσικός Όμιλος Σύρου
14/4/2003
Αθήνα, Αίθουσα Παρουσιάσεων της ΝΑΜΑ Α.Ε. Εκπαιδευτική Ημερίδα: Μεταφορά και Εφαρμογή της τεχνογνωσίας της μεθοδολογίας "Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας" (Value Engineering) στα δημόσια κοινωφελή έργα ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση ΔΙΠΑΔ της ΓΓΔΕ)
11/4/2003
Λαμία, Δημοτικό Θέατρο Τιμητική Εκδήλωση - Βράβευση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος Δήμος Λαμιέων, Όμιλος Φίλων του Δάσους, Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας
10/4/2003
Αθήνα, Αίθουσα Αρχαιολογικής Εταιρείας Εκδήλωση
Η Ιδιωτικοποίηση της Δημοσίας Γης
Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου
28-29/3/2003
Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν Διημερίδα
Νησιά του Αιγαίου-Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος
Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
27/3/2003
Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών (αμφιθέατρο Δρακόπουλου) Εορταστική Εκδήλωση
Παγκόσμια Ημέρα της Μετεωρολογίας
Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (E.M.T.E.)
11/3/2003
Αθήνα, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, αίθουσα τελετών Αρχιτεκτονικής Συνέδριο
Ζημιογόνες Παρεμβάσεις του Κράτους και των Φορέων στο Περιβάλλον και την Πολιτιστική Κληρονομιά
Πρωτοβουλία Πολιτών (υπό την αιγίδα του ICOMOS)
6/3/2003
Αθήνα, Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Διδασκαλία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας
ΥΠ.Ε.Π.Θ., Α΄ Δ/νση Β΄θμιας Εκπ/σης Αθηνών
25/2/2003
Αθήνα, Δικηγορικό Σύλλογος Αθηνών Συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη Συζήτηση του Νομοσχεδίου για το Εθνικό Κτηματολόγιο στη Βουλή - Τροπολογία Πρωτοβουλία για την Υπεράσπιση των Δημοσίων Κτημάτων και της Δασικής Γης
3/2/2003
Αθήνα, Γραφεία Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας Ελλάδος Εκδήλωση
Σύσκεψη και Συντονισμός Δράσεως για το Νομοσχέδιο που προωθεί τον αποχαρακτηρισμό Δασών και Δασικών Εκτάσεων
Εναλλακτική Κινηματική Παρέμβαση Πολιτών στην Αθήνα και την Αττική
30/1-2/2/2003
Ναϊρόμπι UNEP Judges Planning Meeting for the Implementation of the Johannesburg Principles
27/1/2003
Αθήνα, Ηλιούπολη, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Εκδήλωση
Δημόσια Συζήτηση για την εγκατάσταση Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (KYT) στα όρια Ηλιούπολης-Αργυρούπολης
Διαδημοτική Προστασία Αγώνα Ν.Α. Αθήνας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ποιότητα Ζωής
24/1/2003
Αθήνα, Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο (Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών) Εκδήλωση
Κοπή Πίτας Επιμελητηρίου-Συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του (Γενική κατάσταση των πραγμάτων μετά το Γιοχάννεσμπουργκ. Θέσεις για τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα της Χώρας: Οικοπεδοποίηση νησιών, Envireg, Νομοσχέδιο Δασών, Χρήσεις Γης, Συντελεστής Δομήσεως, Ολυμπιακά Έργα)
Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
2002
8/11/2002
 
Αξιολόγηση της Διασκέψεως του Γιοχάννεσμπουργκ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
8/11/2002
 
Αξιολόγηση της Διασκέψεως του Γιοχάννεσμπουργκ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
1/11/2002
Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Ημερίδα
Ο Κόσμος μετά το Γιοχάννεσμπουργκ
Πάντειο Πανεπιστήμιο
10-11/10/2002
Λονδίνο Symposium on Environmental Law for Judges IUCN Commission on Environmental Law (IUCN-UNEP-EELA)
18-20/8/2002
Johannesburg, South Africa Global Judges Symposium on Sustainable Development and the rule of Law
· Michael Decleris: Strengthening the Judiciary for Sustainable Development
· Maria Karamanof
· Ioannes Kapelouzos
World Summit on Sustainable Development
15-19/4/2002
San Jose, Costa Rica 6th International Conference on Environmental Compliance and Enforcement - Inaugurating a Millennium of Implementation and Enforcement of Enviromental Law
· Michael Decleris: The deep Judicial Control of Public Policy, Condition sine qua non for Environmental Order and Sustainable Development
· Maria Karamanof: Preparing Judges for the evolving role of the Judiciary
· Ioannes Kapelouzos: The Inseparable link between the Cultural and Natural Environment - The Greek Experience
INECE
19/6/2002
Λεμεσσός, Κύπρος, Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Τράπεζας Συνέδριο
Υδροβιότοπος Ακρωτηρίου: κύρια χαρακτηριστικά και προοπτικές
Πράσινο Κόμμα Κύπρου
26/2/2002
Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, αίθουσα Αντώνη Τρίτση Εκδήλωση
Τελετή Βραβεύσεως του Ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού
Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
25/2/2002
Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ψυχικού Δημόσια Εκδήλωση για τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας Δήμος Ψυχικού
15/1/2002
Αθήνα, Ξενοδοχείο Εσπέρια Συνέντευξη Τύπου 21 Δήμων της Αθήνας για τα Ολυμπιακά Έργα