Ανακοίνωση σχετικά με την δυνατότητα κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος

σχετικά με την δυνατότητα κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ

Αθήνα, 12/1/2015

Σε απάντηση ερωτημάτων που έθεσαν πρόσφατα πολλά μέλη μας σχετικά με την δυνατότητα κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ, το Επιμελητήριο προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση.

 

 1.       To ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 3896/2011, με τον οποίο καθορίσθηκαν η λειτουργία και αρμοδιότητές του.  Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της «ιδιωτικής» περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων, ενώ το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας.

Στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν μέχρι στιγμής περιέλθει πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, ακόμα δηλ. και εκείνα τα οποία δεν αποτελούν ιδιωτική του περιουσία, αλλά εξυπηρετούν θεμελιώδεις και πάγιους δημόσιους σκοπούς.  Αναφέρονται ενδεικτικά:

·          Παραλίες-αιγιαλοί:  χιλιάδες στρέμματα σε όλη τη χώρα

·          Υδρότοποι-υγροβιότοποι:  εκατοντάδες στρέμματα σε όλη τη χώρα

·          Εκτάσεις γης:  Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, ιδίως σε νησιά και παραλιακές περιοχές

·          Νερό:  ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

·          Ηλεκτρικό Ρεύμα:  ΔΕΗ

·          Φυσικό αέριο:  ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ κ.λπ.

·     Λιμάνια:  Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηρακλείου και πλήθος άλλων

·          Εθνικές Οδοί:  Εγνατία, τμήματα Εθνικής οδού κ.λπ.

·          Αεροδρόμια:  Ελευθέριος Βενιζέλος και πλήθος περιφερειακών αεροδρομίων

·          Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

·          Αμυντική βιομηχανία:  ΕΑΣ, ΕΛΒΟ

·          Πετρέλαια:  ΕΛΠΕ

·          Ταχυδρομεία:  ΕΛΤΑ

·          Σιδηρόδρομοι:  ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.λπ.

·     Ακίνητα:  χιλιάδες ακίνητα εσωτερικού και δεκάδες ακίνητα εξωτερικού (πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, Αστέρας Βουλιαγμένης, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πλήθος ιαματικών πηγών, Ξενία, ακίνητα στην Πλάκα κ.λπ.)

·          Κερδοφόρες επιχειρήσεις: ΟΠΑΠ κ.λπ.

 

2.       Το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε με νόμο και με νόμο μπορεί και να καταργηθεί.

Ειδικότερα, ο νόμος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για:

1.  Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, δεδομένου ότι οι μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

2.  Επανένταξη στη δημόσια κτήση όσων ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, νπδδ, ΟΤΑ κ.λπ. έχουν ήδη μεταβιβασθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

3.  Κατάργηση των Διαγωνισμών οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και έχουν ως αντικείμενο την πώληση, παραχώρηση κ.λπ. των ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη μεταβιβασθεί από το ΤΑΙΠΕΔ σε τρίτους. Ενδέχεται οι σχετικές διαδικασίες να παρουσιάζουν ζητήματα νομικής και κυρίως οικονομικής φύσεως.  Οι περιπτώσεις όμως αυτές είναι ελάχιστες, ανεξάρτητες και μεμονωμένες, ο δε ειδικός χειρισμός τους δεν επηρεάζει τη γενικότερη διαδικασία κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ και επιστροφής των περιουσιακών του στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο, η οποία μπορεί να γίνει άμεσα.