5η Ιουνίου 2013: Ομιλία της Μαρίας Καραμανώφ στην Ελευσίνα