Ορυχεία χρυσού στο Στρατώνι και στη Στρατονίκη Χαλκιδικής

Ο βιασμός ενός τόπου

 

Στο Στρατώνι και στη Στρατονίκη Χαλκιδικής το νέο οικολογικό έγκλημα για την πρόσφατη επαναλειτουργία των ορυχείων χρυσού Με πρωτοβουλία των θιγόμενων κατοίκων του Στρατωνίου και της Στρατονίκης Χαλκιδικής, έγινε στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007 μεγάλη συγκέντρωση ενημέρωσης και διαλόγου με θέμα «Ο Βιασμός ενός Τόπου» για την πρόσφατη επαναλειτουργία των ορυχείων χρυσού της περιοχής. 

 

Οι ομιλητές, ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγιορείτης  και οι κ.κ.  Δ. Λουζικιώτης, Γ. Καραμπελιάς, Γ. Τριανταφυλλίδης, Ν. Σιδέρης, Δ. Παπαχρήστος, κατήγγειλαν το νέο οικολογικό έγκλημα σε βάρος της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος της Χαλκιδικής. Έντονη ήταν η συμμετοχή των αγανακτισμένων κατοίκων. 

 

Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κ. Μιχ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., με την ομιλία του «Οι επίμονοι χρυσοθήρες και το δικαίωμα στη Ζωή και Φύση». 

 

Ο Πρόεδρος είπε ότι κάθε εξόρυξη χρυσού με τη μέθοδο της κυάνωσης είναι εξ ορισμού μη βιώσιμη αλλά και παράνομη. Επικαλέσθηκε τη Διακήρυξη του Βερολίνου (2000) και κάλεσε τους "επίμονους χρυσοθήρες" - όπως τους χαρακτήρισε - να σεβαστούν τη φύση και το δικαίωμα των κατοίκων της Χαλκιδικής στη ζωή. 

 Βιώσιμη εξόρυξη χρυσού σήμερα δεν υπάρχει, ούτε νοείται. Είναι λογική αντινομία.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό  που δημοσιοποιήθηκε προσφάτως από το ΥΠΕΧΩΔΕ 

 

Την 5.7.2007 η κα Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, παρουσίασε με εισήγησή της τις θέσεις του τελευταίου επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Το προτεινόμενο Πλαίσιο παραβιάζει και καταστρατηγεί κάθε έννοια επιστημονικού χωροταξικού σχεδιασμού. Και τούτο διότι, χωρίς να έχει προηγηθεί, ως ώφειλε, η έγκριση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Χώρας, καθώς και των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων για την βιώσιμη δημόσια πολιτική Γεωργίας, Διαχειρίσεως των Υδάτων, Ενεργείας και Δικτύου Υποδομών, το Πλαίσιο σπεύδει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων υπέρ της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητος περιοχές της Χώρας κρίσιμες και αναγκαίες για τις ανωτέρω πολιτικές, αναιρώντας έτσι κάθε δυνατότητα για γνήσιο και ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό.

 

Το προτεινόμενο Πλαίσιο, χωρίς να περιέχει επιστημονική εκτίμηση για τη φέρουσα ικανότητα της Χώρας προς τουριστική ανάπτυξη, προβλέπει ένταση αυτής τόσο σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, όσο και σε περιοχές παρθένες και ευαίσθητα οικοσυστήματα. Με τον τρόπο αυτό, ο λεγόμενος «ποιοτικός τουρισμός» που φέρεται να εισάγει το Πλαίσιο, δεν αντικαθιστά τον μαζικό και άναρχο τουρισμό, αλλά λειτουργεί σωρευτικά προς αυτόν. Παράλληλα, το Πλαίσιο προωθεί σε μεγάλη κλίμακα το τουριστικό μοντέλο β’ κατοικίας για αλλοδαπούς, παραβιάζοντας ευθέως τη χωροταξική νομοθεσία και ιδίως την αυστηρή νομολογία του ΣτΕ για την οικιστική επέκταση και ίδρυση νέων οικισμών.

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει το προτεινόμενο Πλαίσιο, δεν έχει τα αναγκαία γνωρίσματα επιστημονικής μελέτης, στερείται παντελώς μεθοδολογίας για την τεκμηρίωση και συναγωγή συμπερασμάτων και είναι εντελώς αόριστη.

Επίτιμος διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μιχαήλ Δεκλερής

Επίτιμος διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης

ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Μιχαήλ Δεκλερής 

 

Την 1.11.2007, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Μιχαήλ Δεκλερής, ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την συνολική προσφορά του στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Διοικητική Επιστήμη, με ομόφωνη απόφαση της Σχολής υπό την Προεδρία της κας Δήμητρας Προφήτου-Αθανασιάδου και εισήγησιν του Καθηγητή κ. Κυριάκου Παναγιωτοπούλου. 

 

Η τελετή ανακήρυξης έγινε στην Μεγάλη Αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο κ. Δεκλερής εκφώνησε ομιλία με τον τίτλο «Από την Οικολογική Συνείδηση στο Ήθος της Βιωσιμότητος». 

 

Σημειώνεται ότι ο κ. Δεκλερής έχει ήδη ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (12.6.2002) υπό της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, για την προσφορά του στην Συστημική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Έχει επίσης τιμηθεί (23.5.2001) με το Χρυσούν Μετάλλινο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Περιβάλλον, «διότι, ως επιστήμων και ανώτατος δικαστής έθεσε τις βάσεις ενός εθνικού νομικού συστήματος γενικών αρχών της βιωσίμου αναπτύξεως».