Συμμετοχή στη διαβούλευση επί σχεδίου νόμου για το Νερό

24 Φεβρουαρίου 2023
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής»

http://www.opengov.gr/minenv/?p=13068&cpage=1#comment-35026

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο οι κρατικές αρμοδιότητες ρύθμισης και ελέγχου όλων των φορέων παροχής της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας αφαιρούνται από το αρμόδιο Υπουργείο και ανατίθενται στην ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η όλη λογική και το πνεύμα του νομοσχεδίου καταστρατηγεί ευθέως τα παγίως κριθέντα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ. 1904/2014, 190/2022, 191/2022), ανατρέπει το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των φορέων αυτών και ενέχει, ως εκ τούτου, σοβαρούς κινδύνους για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών τους υπό όρους δημόσιας υπηρεσίας και εκτός περιβάλλοντος αγοράς και ανταγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι εν προκειμένω δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση που απαιτείται για την υπαγωγή μιας δραστηριότητας στην αρμοδιότητα μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, δηλ. η ύπαρξη αγοράς. Στον τομέα της υδροδότησης της χώρας δεν νοείται ούτε η ύπαρξη αγοράς ούτε η δραστηριοποίηση κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στο σχετικό πεδίο, ώστε να απαιτείται η ρύθμισή τους από Ανεξάρτητη Αρχή. Αποστολή και λόγος ίδρυσης της ΡΑΕ είναι αντιθέτως η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και η διασφάλιση των αρχών του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Δεδομένου, όμως, ότι η δημόσια υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης, κατ’ αντιδιαστολή προς άλλες υπηρεσίες που έχουν πλέον περιέλθει στο χώρο της αγοράς (ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, επιβατικές μεταφορές, τηλεπικοινωνίες), ούτε έχει ούτε επιτρέπεται να ιδιωτικοποιηθεί, η υπαγωγή της στη ρυθμιστική αρμοδιότητα ΡΑΕ είναι ασύμβατη προς την αποστολή αμφοτέρων.

Όπως έχει κριθεί, το κράτος επιτρεπτώς αναθέτει την παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε φορείς που έχουν ιδρυθεί ακριβώς για το σκοπό αυτό (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ), πλην όμως οι φορείς αυτοί πρέπει να τελούν πάντοτε υπό τον άμεσο και ουσιαστικό έλεγχό του. Τέτοιος άμεσος και ουσιαστικός έλεγχος παύει να υπάρχει από τη στιγμή που το κράτος αναθέτει τις σχετικές αρμοδιότητές του σε έναν άλλο ενδιάμεσο φορέα, εν προκειμένω τη ΡΑΕ, η οποία ασκεί αντ’ αυτού τις κρίσιμες κανονιστικές, αδειοδοτικές, ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες. Η ΡΑΕ (όπως άλλωστε όλες οι ρυθμιστικές αρχές) δεν υπάγεται ούτε καν στην εποπτεία του Δημοσίου, έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες και οι πράξεις της είναι εκτελεστές χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο νομιμότητος ή σκοπιμότητος από τον αρμόδιο Υπουργό. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δημόσιο έλεγχο που απαιτεί η νομολογία του ΣτΕ για τις υπηρεσίες υδροδότησης και αποχέτευσης, δεδομένου ότι είναι εξ ορισμού προορισμένη και οργανωμένη ώστε να ρυθμίζει τα ζητήματα που ανακύπτουν στο χώρο της αγοράς και του ανταγωνισμού σύμφωνα με το πνεύμα και τους κανόνες που διέπουν τα πεδία αυτά.

Με την υπαγωγή των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ κ.λπ. στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ συντελείται ένα μεγάλο και αμφίβολης συνταγματικότητος βήμα προς την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης, κατά παράκαμψη, για μία ακόμα φορά, των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας
Μαρία Καραμανώφ
Πρόεδρος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Υδάτινο δυναμικό σήμερα και αύριο

Περισσότερα...

Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
Ομ. Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τεχνικής Γεωλογίας, Περιβαλλοντικής Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Επιτροπής Μελέτης της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας Ελλάδος
Μέλος Δ.Σ. και Ε.Σ. Επιμελητήριου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας

Περισσότερα...

Μένουμε μέσα και σκεφτόμαστε…

 

Περισσότερα...

Τριάντα χρόνια πριν, υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας ένα κόσμο βιώσιμο. Καθαρό, υγιεινό, ευημερούντα, δίκαιο και συμμετοχικό. Ένα κόσμο που σέβεται τα όρια της φύσης και δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Που εξελίσσεται χωρίς να καταστρέφει.

Περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στο περιβάλλον

«Οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στο περιβάλλον»

Περισσότερα...

Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

 

Ομιλία στο πλαίσιο παρουσίασης του βιβλίου

του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

«ΤΑΙΠΕΔ – Όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας».

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Αντικείμενο της εισήγησής μου είναι να επιχειρήσει να απαντήσει σ’ ένα ερώτημα που υπάρχει σήμερα στο μυαλό όλων, από τον πιο ακραίο οικολόγο μέχρι τον πιο φανατικό θιασώτη της απεριόριστης οικονομικής μεγέθυνσης. Υπάρχει περιθώριο για βιώσιμη ανάπτυξη υπό τη δαμόκλεια σπάθη του δημόσιου χρέους;

Να ξεκαθαρίσω ότι μιλάω για βιώσιμη ανάπτυξη και όχι απλώς για περιβάλλον, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη είναι όρος περιεκτικότερος, αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να γίνει σοβαρός λόγος για προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης μιλάω για βιώσιμη και όχι πράσινη ανάπτυξη, αφού η τελευταία χρησιμοποιείται συχνά για να υποδηλώσει δράσεις ελάχιστα συμβατές με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περισσότερα...